VVD, PvdA, CDA en Arnhem Centraal draaien in steun aan Arnhemse LHBTI+ gemeenschap

VVD, PvdA, CDA en Arnhem Centraal draaien in steun aan Arnhemse LHBTI+ gemeenschap

Woensdagavond 15 februari spreekt de Arnhemse gemeenteraad over het plan van D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren om transgender, non-binaire en intersekse personen te ondersteunen in hun transitie. Als het plan wordt ingevoerd dan krijgen deze Arnhemmers een vergoeding voor de wijziging van hun geslachtsregistratie in overheidsdocumenten, zoals een paspoort en een rijbewijs.

Deze partijen hebben eerder hun steun aan Arnhemmers die LHBTI+ uitgesproken toen ze vorig jaar het Regenboog Stembusakkoord van COC Midden-Gelderland ondertekenden. Opmerkelijk is dat VVD, PvdA, CDA en Arnhem Centraal zeiden vorig jaar ook hun steun aan deze gemeenschap toe, maar lijken deze steun weer in te trekken. Zij zijn namelijk tegen het voorstel zoals het nu voorligt. BurgerBelang Arnhem, voorheen bekend als de Arnhemse Ouderen Partij, sprak begin februari hun steun uit voor het voorstel toen LHBTI+ personen aanwezig waren bij een eerder debat over dit onderwerp, maar Nico Wiggers heeft zijn handen er alsnog van afgetrokken en schaart zich achter de VVD, PvdA, CDA en Arnhem Centraal.

Geen knip voor de neus waard

Deze vijf partijen willen een aanpassing zien in het plan van de indieners. Zij willen de vergoeding voor de kosten van overheidsdocumenten uit het plan halen, maar alleen de kosten voor de deskundigenverklaring erin laten staan. “En dat terwijl juist voor die verklaring nu landelijk aan een oplossing wordt gewerkt,” vertelt Ricardo Brouwer, voorzitter van COC Midden-Gelderland. “Als die landelijke oplossing er straks is, dan is dit voorstel dus geen knip voor de neus waard en laten deze partijen transgender, non-binaire en intersekse Arnhemmers in de kou staan.”

Regenboog Stembusakkoord

COC Midden-Gelderland is dan ook ontstemd over de houding van deze partijen. “Vorig jaar hebben vier van de vijf nog vol overtuiging het Regenboog Stembusakkoord getekend, waarin een aantal haken staan waar dit plan aan hangt,” licht Brouwer toe. “Dat deze overtuiging nu lijkt te verdwijnen brengt veel teweeg in de Arnhemse LHBTI+ gemeenschap. Maar we hebben nog hoop op een goede uitkomst. Het debat is vanavond en de partijen hebben tot die tijd nog de mogelijkheid om tot een ander inzicht te komen. We wachten het af.”

Meer Arnhem nieuws

Maarten