Volt Arnhem: “Door corona is experimenteren met campagnevoeren nodig”

Volt Arnhem: “Door corona is experimenteren met campagnevoeren nodig”

Volt Arnhem, de lokale tak van de Europese beweging Volt Europa, trapte op 16 januari de campagne voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen af met een flyer- en posteractie. Met deze actie introduceert Volt haar Europese gedachtegoed van nieuwe politiek met ‘Generatie Volt’ op lokaal niveau. Op 22 januari 19:30u vervolgt Volt Arnhem de campagne online met een zogenaamde Virtual Town Hall. Volt experimenteert met een mengeling van traditionele en nieuwe manieren om zo een corona-proof campagne op te zetten.

Tijdens de fysieke campagne aftrap lichtte Wibe Snelting (nummer 3 op de lijst voor Volt Arnhem) de deelname van Volt aan de gemeenteraadsverkiezingen voor Arnhem toe: “Wij zijn Volt, een Europese politieke beweging die van onderop tot stand is gekomen. We maken Arnhem paars, omdat het tijd is voor een nieuwe generatie in de politiek. Volt staat voor samenwerking en verbinding.” In heel Europa – op Europees, landelijk én lokaal niveau – laat Volt een positief geluid horen tegenover het groeiende populisme. Generatie Volt, niet gebonden door leeftijd maar door gedeelde waarden, zet samenwerking centraal en wil het vertrouwen tussen de politiek, overheid en maatschappij verbeteren.

Snelting geeft aan dat Volt in de Raad van Arnhem wil bereiken “dat inwoners gehoord en gezien worden bij beslissingen die hun leven beïnvloeden. We gaan werken aan de uitdagingen waar Arnhem voor staat. Denk aan de woningnood, de energietransitie of het afbrokkelend vertrouwen in de politiek. Hiervoor halen we de beste oplossingen uit Europa naar Arnhem. Of het nu gaat om wonen als in Wenen of een beperkte maximumsnelheid zoals in steden als Parijs, Oslo en Helsinki. Denk Europees, doe lokaal!”
Meer weten over Volt en hun doelen in Arnhem? Volt Arnhem organiseert 22 januari om 19:30u een online ‘Town Hall’ waar alle Arnhemmers welkom zijn. In deze openbare online meeting kan iedereen vragen stellen over Volts deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem en wat onze kandidaten willen bereiken de komende jaren. Wil je hieraan deelnemen? Volt ontvangt je aanmelding graag via een e-mail naar arnhem-nijmegen@volteuropa.org

Meer Arnhem nieuws

Maarten