Steunouder voorkomt uithuisplaatsingen

Steunouder voorkomt uithuisplaatsingen

Deze week is het Week van de Pleegzorg. Arnhem grijpt deze week aan om een preventieve vorm van pleegzorg o nder de aandacht te brengen: s teunouders. Steunouders bieden ondersteuning in een gezin waar ouders behoefte hebben om tijdelijk voor een dag of dagdeel per week ontlast te worden in de opvoeding van hun kind. Anderhalf jaar geleden is i n Arnhem de pilot ‘Steunouder Arnhem’ gestart. Do or de sociale ondersteuning van een steunouder ervaren de eigen ouders zelf meer draagkracht. Zij kunnen dan zelf de regie houden o ver hun eigen gezin . De inzet van zwaardere hulpverlening is vaak overbodig als het gezin een steunouder heeft. En uithuispla atsing kan worden voorkomen.

Steunouder Arnhem is een samenwerking van MEE Gelderse Poort en SteunouderNL. In Arnhem zijn op dit moment al 26 steunouders gekoppeld aan een gezin. Steunouders worden onderdeel van het netwerk van de ouders. Een voorbeeld : een jonge, alleenstaande moeder met 2 jonge kinderen die zelf is opgegroeid in een pleeggezin heeft het zwaar met de opvoeding . Er is niemand in het netwerk die tot steun is en af en toe de zorg kan overnemen . De s teunouders die nu betrokken zijn bij dit g ezin zijn vangen wekelijks de kinderen op en worden zo een onderdeel van moeders netwerk.

Verrijking

Ingrid en Mark uit de Arnhemse wijk Molenbeke zijn steunouders voor Luuk van 2 jaar (Luuk is niet zijn echte naam) . Luuk komt elke twee weken een dag bij hen. Wethouder Jeugdzorg, Bob Roelofs, bracht deze week een bezoek aan Ingrid en Mark om hen – en symbolisch alle steunouders – in het zonnetje te zetten . Roelofs: ‘Ingrid en Mark betekenen heel veel voor Luuk en voor zijn ouders. Het mooie is dat zij h et contact met Luuk zien als een verrijking van hun leven. Iedereen wordt dus blij van deze match. Steunouder zijn is een dankbare taak, die je eigenlijk heel flexibel kunt invullen, afhankelijk van je eigen tijdsbesteding. In deze week van de Pleegzorg bed ank ik graag alle pleegouders, maar ook de steunouders voor hun fantastische werk.

Steunouders gevraagd

De ervaringen van zowel steunouders als biologische ouders en kinderen met deze manier van ondersteuning zijn heel goed. Een kind krijgt rust en regel maat op een fijne en vertrouwde plek . D e Steunouder beleeft een gezellige en zinvolle invulling van een vrije middag en ervaart het gevoel om iets te kunnen betekenen voor een ander. D e gemeente is samen met MEE Gelderse Poort op zoek naar mensen die steunouder willen worden. Vrijwilligers die s teunouder willen worden, vangen in principe één dagdeel per week hun steunkind op. Steunouder is minder intensief dan pleegouder. Maar net zo belangrijk. Be lang stellenden kunnen kijken op Steunouder > MEE Gelderse Poort . Ook pleegouders zijn nog altijd welkom. Mensen die daar meer over willen weten kunnen kijken op Pleegzorg – entrea lindenhout .

Meer Arnhem nieuws

Maarten