Rijnstate en HAN leggen nieuwe samenwerking vast in overeenkomst

Rijnstate en HAN leggen nieuwe samenwerking vast in overeenkomst

Rijnstate en HAN University of Applied Sciences (HAN) gaan de komende jaren intensiever samenwerken. De twee partijen hebben op 9 januari 2023 een overeenkomst ondertekend, waarin ze afspraken maken over structurele samenwerking op het gebied van opleiden en onderzoek.

Met de overeenkomst spelen de partijen in op de grote uitdagingen in de zorgsector. Er is veel uitstroom onder zorgprofessionals, en tegelijkertijd neemt door vergrijzing de vraag naar zorg de komende jaren juist toe. Om die ontwikkelingen goed op te vangen, gaan Rijnstate en de HAN de opleiding van zorgprofessionals meer verweven met de dagelijkse praktijk en samen meer werk maken van zorginnovatie. 

Vernieuwende stageplaatsen

In de samenwerkingsovereenkomst leggen Rijnstate en de HAN vast om het theoretisch onderwijs en praktijkonderwijs meer samen te brengen. Ook willen de partijen samen praktijkgericht onderzoek uitvoeren, en dit zo organiseren dat de resultaten uit dat onderzoek direct gebruikt kunnen worden in de dagelijkse gezondheidszorg.

In de overeenkomst staat onder andere dat Rijnstate en de HAN meer stageplekken en mogelijkheden voor zij-instromers willen creëren. Ook worden leren, onderzoeken en innoveren meer deel van het dagelijks werk. Dat moet de overgang van student naar professional kleiner maken, en meer ruimte geven aan vernieuwing op de werkvloer.

Toekomstbestendig

“De samenwerking is het mooie resultaat van overleg tussen HAN en ons ziekenhuis. We kunnen elkaar versterken. Dat moet ook, want de personele uitdagingen zijn groot. Door deze samenwerking hoop ik dat we beter deze uitdaging aan kunnen. Dat verwacht ik ook. We kijken echt uit naar de eerste resultaten,” zegt Rijnstate-bestuurder Hans Schoo, die de overeenkomst ondertekende namens het ziekenhuis. Schoo benadrukt dat de VSR van Rijnstate, de Verpleegkundige Staf Raad, een prominente rol heeft gespeeld bij de invulling van de samenwerking.

Namens de HAN tekende Christine de Vries, directeur van de Academie Gezondheid en Vitaliteit. De Vries: “Met deze vergaande samenwerking integreren we onderwijs, praktijk en onderzoek binnen de HAN en Rijnstate. We versterken elkaar in synergie: samen bereiken we meer dan los van elkaar. Samen zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.”

Rijnstate en de HAN werken al langer samen op het gebied van opleiden en onderzoek. Met deze nieuwe stap willen de partijen hun samenwerking uitbreiden en versterken, om zo professionals op te leiden die klaar zijn voor de toekomst. De zorg van morgen begint immers vandaag.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.rijnstate.nl of www.han.nl.

Meer Arnhem nieuws

Maarten