Plek voor feestaardvarken naast het Watermuseum

Plek voor feestaardvarken naast het Watermuseum

Het Feestaardvarken keert terug in de stad en krijgt een plek naast het Watermuseum, zo is het
voornemen. De gemeente Arnhem, eigenaar Koninklijke Burgers’ Zoo en kunstenaar Florentijn
Hofman hebben in goed overleg uiteindelijk gekozen voor de locatie tussen de Molenplaats
Sonsbeek (Natuurcentrum) en het Watermuseum. Het college wil deze mogelijkheid nu verder
uitwerken, zo schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad.


Het Feestaardvarken is ontworpen door de Arnhemse kunstenaar Florentijn Hofman ter gelegenheid
van het 100 – jarig jubileum van Koninklijke Burgers’ Zoo in 2013. Dankzij projectontwikkelaar
Synchroon mocht het Feestaardvarken in dat jaar tijdelijk zijn intrek nemen in het Bartokpark, waar het
kunstwerk al snel door de Arnhemmers in het hart werd gesloten. Synchroon had de grond van het
Bartokpark eerder aangekocht en stelde deze grond voor tijdelijk gebruik belangeloos ter beschikking.
In juni 2021 werd het feestaardvarken vanwege groot onderhoud gedemonteerd, en is gezocht naar
een passende nieuwe plek in Arnhem. De zoektocht was niet makkelijk en ging langs veel plekken.

Alex van Hooff, eigenaar van Koninklijke Burgers’ Zoo: “Wij zijn blij met de door Florentijn
voorgestelde locatie: een prachtige groene plek in het centrum van Arnhem. Een plek waar van nature
al veel kinderen en volwassenen komen en waarvan wij denken dat het Feestaardvarken wederom
goed tot zijn recht zal komen, net als dat in het Bartokpark het geval was. We zijn bovendien verheugd
dat we na goed overleg met alle betrokken partijen deze gezamenlijke beslissing hebben kunnen
nemen, zodat het Feestaardvarken weer terugkeert in het Arnhemse stadsbeeld.”

Florentijn Hofman, kunstenaar : “De zoektocht naar een goede plek in 2012 verliep heel natuurlijk, alles
voelde goed aan het Bartokpark! Het enorme succes van het kunstwerk daar was overweldigend, de
manier waarop het in de harten van de Arnhemse kinderen is gesloten ook. Dit is hoe je hoo pt dat
kunst in de openbare ruimte wordt gezien! Ik hoop dat de plek naast het Watermuseum net zo’n
goede plek zal worden om dit kunstwerk wederom (maar anders) te beleven.”

Cathelijne Bouwkamp, wethouder cultuur, is verheugd over de locatie : “Het Feestaardvarken is een
iconisch en geliefd beeld en speelobject voor de Arnhemmers. Het college en de raad hebben altijd
benadrukt dat het belangrijk is dit beeld te behouden voor de stad. Na een langdurige zoektocht, met
onder meer een fietstocht door de stad, h ebben we samen met Burgers’ Zoo en Florentijn Hofman
deze plek gevonden. Daar ben ik ontzettend blij mee, want zo kunnen alle Arnhemmers het
Feestaardvarken ook straks op een centrale plek bezoeken.”

De definitieve beslissing over de locatie moet nog word en genomen. De komende tijd werken de drie
betrokken partijen het plan verder uit en onderzoeken ze of de beoogde nieuwe locatie voor het
Feestaardvarken mogelijk is.

Meer Arnhem nieuws

Maarten