Nieuwe Stadstheater wordt een ‘oase tussen stad en singel’

Nieuwe Stadstheater wordt een ‘oase tussen stad en singel’

Het team van Braaksma & Roos Architecten, Civic Architecture en Arup met Bremen
Bouwadviseurs mag het nieuwe ontwerp voor het Stadstheater maken. Dat maakt de
beoordelingscommissie vandaag bekend. Hun ontwerpvisie ‘oase tussen stad en singel’ werd
gekozen uit vijf inzendingen. Een combinatie van een briljante interne organisatie van het
gebouw met een goede en groene inpasbaarheid in de openbare ruimte, aldus de jury.

‘Een goed doordacht en compleet verhaal’, aldus het juryrapport. ‘De logistiek is slim georganiseerd,
de werkroutes kruis en niet met die van het publiek.’ Ook wordt de oude entree weer in zijn glorie
hersteld en komt er een tweede ingang aan de kant van het Koningsplein. Omdat het uiteindelijke
Stadstheater relatief weinig ruimte inneemt, zijn er veel mogelijkheden voor verg roening rondom.
‘Daarmee krijgt de binnenstad een groene corridor naar het park’, constateert de jury. Ook op het
gebied van duurzaamheid en natuurinclusiviteit scoort het goed. Bovendien zit in deze visie een slim
ontwerp voor laden en lossen, namelijk in pandig en rechtsreeks vanaf de singel bereikbaar.

Belangrijke schakel voor de stad

Wethouder cultuur Cathelijne Bouwkamp: ‘Met deze keuze komt de realisatie van het nieuwe
Stadstheater weer een stuk dichterbij. Het theater wordt een belangrijke schakel in onze binnenstad,
die past bij Arnhem als cultuurstad van het oosten. Ik kijk uit naar het ontwerp en uiteindelijk natuurlijk
naar het moment dat we de Arnhemmers weer in het nieuwe Stadstheater kunnen verwelkomen.’

Deuren open in 2027

De beoordelingscommissie bestond uit vertegenwoordigers van Musis & Stadstheater, gemeente
Arnhem en externe deskundigen. Na definitieve gunning in januari, gaat h et ontwerpteam de
ontwerpvisie nu verder uitwerken tot een schetsontwerp, dat in het voorjaar van 2023 wordt verwacht.
Daarna volgen nog een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp. Het huidige Stadstheater gaat in
het najaar van 2023 dicht. Dan wordt eerst asbestonderzoek, eventuele sanering en de gedeeltelijke
sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Hierna kan de bouw van start. In 2027 gaan de deuren van het
vernieuwde theater weer open voor publiek. Voor de tussenliggende tijd zoekt het Stadstheater
alternatieven om voorstellingen te kunnen blijven organiseren.

Meer Arnhem nieuws

Maarten