Nieuw bestuur Citymarketing Arnhem

Nieuw bestuur Citymarketing Arnhem

Drie bestuurders van Stichting Citymarketing Arnhem hebben per 13 juni jl. hun stokje overgedragen aan drie nieuwe bestuursleden. De wissel sluit aan bij de afloop van de bestuurlijke termijn van de drie scheidende bestuurders en markeert de overgangsfase van de stichting van kwartier maken en strategievorming naar de realisatie van de toekomstplannen. Tijdens het Citymarketing Arnhem Jaarevent op 24 mei jl. werd het meerjarenplan 2022-2025, het Citymarketingnetwerk en de toolkit gelanceerd. Alle Arnhemse bedrijven kunnen zich bij dit netwerk aansluiten via www.citymarketingarnhem.nl en meewerken aan het bouwen van een sterk Arnhems merk.

Over de wissel: Harm Leijssen, financiën, wordt vervangen door Elze Meijering (o.a. directeur van energiebedrijf Powerhouse en lid RvT Oostpool). Boy Sluijter, algemeen lid en nauwe banden met OKA, wordt vervangen door Anke Pollmann (o.a. ondernemer in de binnenstad, lid RvC Rabobank, voormalig vicevoorzitter OKA). Tanja Kraal, voorzitter, wordt vervangen door Leendert Combée (o.a. voormalig fractievoorzitter VVD, bestuurslid FDFA, organisatieadviseur). Bart van den Hoven en Meike Verhagen blijven in het bestuur. 

Scheidend voorzitter Tanja Kraal over de afgelopen periode: “Bij de oprichting van de onafhankelijke stichting in 2019 zijn de formele zaken geregeld zoals alles rond good governance en het formuleren van een duidelijke doelstelling. De stichting is van een opstartfase naar een tweede fase van regie doorgegroeid waarin de Arnhemse merkidentiteit is vastgesteld en de relevante domeinen energie en duurzame mode waar de stad zich sterk op kan profileren. Het bestuur kijkt terug op drie mooie jaren, is blij met de opvolgers en heeft daarmee heel veel vertrouwen in de toekomst van Citymarketing Arnhem.”

Leendert Combée als nieuwe voorzitter: “Citymarketing is pas echt succesvol door hele goede samenwerking tussen organisaties, bedrijven en Arnhemmers en kan als middel dienen om stedelijke doelen te bereiken. Bijvoorbeeld om bedrijven en human capital aan te trekken en behouden, maar ook om Arnhem te positioneren als meerdaagse bestemming. Ik heb er veel zin om, met het nieuw samengestelde bestuur, de directeur Robbert Nesselaar en zijn team te ondersteunen bij de succesvolle uitvoering van de gestelde ambities.”

Meer Arnhem nieuws

Maarten