Meer groen en bomen in binnenstad Arnhem

Meer groen en bomen in binnenstad Arnhem

Centrum wordt groener en koeler voor bewoner en bezoeker. In de binnenstad van Arnhem komen meer bomen en struiken en wordt op een aantal plekken een deel van de klinkers en asfalt vervangen door plantvakken. Hiermee wordt het centrum steeds groener en koeler. Dit staat in de Wijkgroenagenda Centrum die samen met bewoners en ondernemers tot stand is gekomen.

Arnhem werkt aan het vergroenen van de stad door onder meer extra bomen te planten en een deel
van stoepen en straten te vervangen voor gras, planten en struiken. Het college wil deze plannen flink
versnellen. De binnenstad is een van de plekken waar het zomers erg heet kan worden en krijgt
daarom voorrang in deze aanpak.

Koele netwerk

In de Wijkgroenagenda voor het centrum staan tien nieuwe locaties die groener en koeler worden
gemaakt. Deze locaties komen bovenop eerder gemaakte plannen. Ze dragen bij aan het ‘koele
netwerk’ dat in de binnenstad ontstaat . Het koele netwerk bestaat uit koele plekken en beschutte
routes. Deze route is bedoeld voor inwoners die kwetsbaar zijn voor de zomerse warmte door hun
leeftijd, een lichamelijke beperking of ziekte, of door hun woonsituatie waarbij ze bijvoorbeeld geen
beschutte buitenruimte hebben.

Bij een aantal locaties in het centrum worden nog dit plantseizoen (november 2022 – maart 2023)
extra bomen en struiken geplant. Zo wordt op het Velperplein na wensen van buurtbewoners een deel
van de verharding vervangen do or een boom. Ook is er een begin gemaakt van het aanplanten van
nieuwe lindebomen aan de Jansbuitensingel. Ook de Jansbinnensingel komt aan de beurt, maar hier
is eerst onderzoek nodig naar de bestaande leidingen en kabels in de grond. Voor de kerst worden ook de laatste bomen geplant rondom de Eusebiuskerk. De ondergrondse groeiplaatsen zijn al klaar. Op het Jansplein worden zes zieke bomen vervangen en in totaal twaalf nieuwe bomen aangeplant. Het lommerrijke bomenplein wordt hiermee i n ere hersteld. Aan de westzijde van de Korenmarkt verandert de uitstraling ook: de muur die dit deel van het plein in tweeën deelt maakt plaats voor twee nieuwe bomen.

Plantvakken

Naast bomen komt er ook ander groen bij. Zo krijgt de Beekstraat op verzoek van bewoners nog dit
jaar een groot groenvak. Later komt er ook extra groen langs de Utrechtsestraat en in de
Oranjewachtstraat. Ook dat was een wens van bewoners. Tot slot komt er nog een plantvak langs de
beek in de Nieuwstraat.

Groene make – over bushaltes Rijnstraat

De twee bushaltes Rijnstraat, aan het begin van de Nelson Mandelbrug, krijgen eveneens een flinke
groene make – over. Er is meer dan 300 vierkante meter aan asfalt en tegels weggehaald. Daar komen
bomen, struiken en planten voor in de p laats. De trap in de brug gaat naar de oostzijde. In het huidige
’trapgat’ komt een boom. Zo worden de bushaltes groen en koel in plaats van een versteende
hitteplek.​ Wethouder Cathelijne Bouwkamp (Groen): “ Ik ben heel blij dat we extra vaart maken met he t
vergroenen en verkoelen van de binnenstad. Bijna ieder jaar stijgt het kwik in Nederland opnieuw tot
recordhoogte. Ook in Arnhem zijn de gevolgen van klimaatverandering op veel plaatsen voelbaar. De
warmte blijft hangen en heftige regenbuien zorgen steeds meer voor overlast. Daar kunnen we
Arnhem op voorbereiden door het nog groener te maken. Met bomen die zorgen voor verkoeling. En
minder stoeptegels en asfalt zodat het regenwater beter de grond in kan zakken. Beter voor de stad
én beter voor de Arnhemmer.”

Bewoners die zelf een bijdrage willen leveren om het centrum klimaatbestendig te maken kunnen
hiervoor subsidie aanvragen. Meer informatie via www.arnhem.nl/subsidieklimaatadaptatie . Zowel
huurders als kopers kunnen aanspraak maken op financiële hulp. Bijvoorbeeld om de woning af te
koppelen van het riool, voor de aanleg van een regenton of het vergroenen van de tuin. Op www.arnhemklimaatbestendig.nl is meer te zien wat er allemaal mogelijk is.

De Wijkgroenagenda is te bekijken via: www.arnhem.nl/wijkgroenagenda

Meer Arnhem nieuws

Maarten