Gemeente stimuleert en ondersteunt circulaire initiatieven

Gemeente stimuleert en ondersteunt circulaire initiatieven

De gemeente stelt 100.000 euro beschikbaar voor circulaire initiatieven in de stad : plannen die er aan bijdragen dat er minder grondstoffen worden gebruikt en er dus minder afval en CO2 uitstoot is. Aanvragen kunnen vanaf 1 mei 2022 worden ingediend door inwoners van Arnhem, bedrijven en stichtingen.

Arnhem wil, vanuit het rijksbeleid, in 2050 helemaal circulair zijn. Dat betekent dat we in onze stad zo met producten en grondstoffen omgaan dat we geen afval meer hebben , de leefomgeving zo min mogelijk vervuilen en onze natuurlijke bronnen sparen. Dat betekent dat we sam en m inder producten gebruiken, producten langer gebruiken , producten opnieuw gebruiken of nieuwe producten maken van ‘afval’. In een perfecte circulaire economie is er geen afval meer.

Arnhemse strategie

Hoe Arnhem daar wil komen is beschreven in het Plan van aanpak ‘Op weg naar een circulair Arnhem’ en het daaropvolgende Uitvoeringsplan circulaire economie Arnhem 2022 – 2023. Een belangrijk onderdeel van de Arnhemse strategie is het stimuleren van de energie, creativiteit, kennis en kunde in de stad om aan die circulaire toekomst te werken. Daar is nu de subsidieregeling circulaire initiatieven voor in het leven geroepen.

Potentie in de stad stimuleren

Wethouder Jan van Dellen : ‘’We kennen al veel mooie circulaire bedrijven en initiatieven in onze stad. Denk aan Industrie Park Kleefse Waard dat in 2019 werd uitgeroepen tot meest circulaire bedrijventerrein van ons land en het Arnhemse bedrijf Save Plastics dat tot ‘circulair hero’ werd uitgeroepen. Maar ook in de wijken en op het gebied van mode zie ik mooie dingen gebeuren. Er zit nog veel meer potentie in Arnhem. Ik ben ervan overtuigd dat we met deze subsidieregeling inwoners en bedrijven kunnen stimuleren om meer in te zetten op circulaire initiatieven zodat het bijdraagt aan een leefbaar Arnhem.’’

Meer Arnhem nieuws

Maarten