Eis: 18 maanden gevangenisstraf voor Arnhemse neppsycholoog

Eis: 18 maanden gevangenisstraf voor Arnhemse neppsycholoog

De officier van justitie in Breda eiste vandaag 18 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijjk tegen een 63-jarige man. De man zou zich jarenlang hebben voorgedaan als psycholoog en psychotherapeut en werkte als directeur in een zorginstelling.

De man uit Arnhem solliciteerde vele malen met een vals curriculum vitae, nepdiploma’s en andere vervalste documenten voor managementfuncties en de functie van klinisch psycholoog. De door hem opgevoerde opleidingen en werkervaring waren verzonnen. De verdachte overlegde bij de sollicitatie en indiensttreding valse diploma’s, documenten en registraties. Het lukte hem om bij drie zorginstanties in dienst te treden in een functie waar hij onbekwaam of onbevoegd voor was. ‘Echt een super CV’, was de conclusie van een van zijn ex-werkgevers. ‘Maar te mooi om waar te zijn’, voegde de officier van justitie op de zitting daaraan toe.

Meldingen

Vanaf 2016 kreeg de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd meldingen over de man. In eerste instantie was dat naar aanleiding van het onderpresteren op de zorgfuncties. De man gebruikte ook een geldige BIG-registratie dat toebehoort aan een BIG-geregistreerde met dezelfde achternaam, maar met andere voorletters. Na een aangifte van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd volgde een opsporingsonderzoek. Dit onderzoek werd onder leiding van het OM uitgevoerd door rechercheurs van Bureau opsporing van de IGJ.

Verstrikt in leugens

De man gaf tijdens het verhoor aan verstrikt te zijn geraakt in zijn eigen leugens. De officier betoogde op zitting dat hij zichzelf telkens in moeilijkheden bracht door te blíjven solliciteren op functies waar hij niet bekwaam voor was. De man gaf bij zijn werkgevers aan dat de herregistratie in het BIG-register nog enige tijd op zich liet wachten. Gedurende een periode van negen maanden (in totaal) was de man in dienst bij werkgevers in de zorg, onder ander in Tilburg. Het lukte de verdachte driemaal om in dienst te treden door middel van fraude met de benodigde papieren en/ of met de belofte de papieren spoedig in orde te hebben.

Gevaar voor herhaling

De officier van justitie constateerde uit de stukken dat de kans op herhaling groot is. De man is verminderd toerekeningsvatbaar en kampt met een narcistische stoornis. De man bleef jarenlang pogingen doen om aan de slag te gaan, ook nadat de potentiele werkgever hem betrapte. Het recidivegevaar wordt hoog ingeschat door deskundige.

Vertrouwen

Het vertrouwen in de gezondheidszorg is in deze zaak in het geding. Een klinisch psycholoog is een beschermde specialistentitel en vereist een registratie in het BIG. Het is de man zeer kwalijk te nemen dat er een tiental cliënten dacht te worden behandeld door een bevoegde specialist. De verdachte bagatelliseerde zijn aandeel voor de rechter: ‘Ik behandelde alleen de lichte gevallen en werkte volgens het protocol.’ Maar over het protocol kon de verdachte desgevraagd weinig uitleggen in de rechtbank van Breda. Hierdoor hebben patiënten maandenlange vertraging in hun diagnostiek en behandeling ervaren en/of verergering van de klachten. De man werd eerder, in 2018, op basis van het onterecht voeren van beschermde titels beboet door de Inspectie. Later volgde strafrechtelijk onderzoek door de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd wat leidde tot de verdenking van oplichting, valsheid in geschrifte, en de overtreding van de Wet BIG waar de man vandaag voor terechtstond.

Meer Gorinchem nieuws

Maarten