De bij floreert in Arnhem, twee zeldzame soorten aangetroffen

De bij floreert in Arnhem, twee zeldzame soorten aangetroffen

Het gaat goed met de bij in Arnhem, zo blijkt uit een onderzoek van EIS-Kenniscentrum Insecten dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Wethouder Marco van der Wel (natuur). ‘Ik ben ongelooflijk blij met het floreren van de bij in Arnhem. Een jaar geleden werden we uitgeroepen tot bijvriendelijkste gemeente. Het onderzoek bevestigt dat niet alleen, we hebben zelfs twee nieuwe bijensoorten ontdekt. De zeer zeldzame slanksprietmaskerbij en braamtronkenbij hebben zich in Arnhem gehuisvest. Dat is een beloning voor ons harde werk en een aanmoediging om het nog beter te doen’.

Uit het onderzoek is gebleken dat Arnhem rijk is aan wilde bestuivers als wilde bijen en zweefvliegen. In totaal zijn er in Arnhem maar liefst 134 soorten wilde bijen en 74 soorten zweefvliegen aangetroffen. De honingbij en wilde bijen zijn ongeveer even vaak aangetroffen. Vorig jaar heeft EIS-Kenniscentrum-Insecten op vier plekken in Arnhem een onderzoek gedaan naar bijensoorten en hun leefgebieden: Meinerswijk Zuid, Park Immerloo/Huissensedijk, Bos de Waterberg en Koningsheide-West. Het onderzoek zal in volgende jaren op andere plekken in de stad plaatsvinden.

Verbetering leefgebied

Het onderzoek heeft waardevolle informatie opgeleverd voor de noodzakelijke verbetering van de leefgebieden van de wilde bijen en zweefvliegen. Zo breiden we de oppervlakte van grasland met bloemen uit. Deze gebieden gaan we ecologisch maaien. Dat wil zeggen dat we het gras zo gaan maaien dat er hoogteverschillen in het gras ontstaan. Daarin kunnen bloemen de bijen voedsel bieden. Ook plaatsen we meer struiken in onze parken die in het voor- en najaar bloeien, zodat bijen ook in die seizoenen genoeg voedsel hebben. Met het aanleggen van bosranden en hagen in onze parken en bossen maken we ook zandgrond een leefbaar gebied voor de bij. Die verbeteringen zijn ook goed voor de honingbij. Door het leefgebied van sommige zeer kwetsbare soorten wilde bijen beter te beschermen houden we deze balans in de toekomst in stand.

Van der Wel: ‘We blijven werk maken van de bij. Daarvoor gaan we binnenkort ook in gesprek met Arnhem Zoemt, de Imkervereniging Arnhem Velp en de stichting Vitale Biotopen. We breiden samen met hen de leefgebieden uit. Het gaat goed, maar er is nog een wereld te winnen.’

Meer Arnhem nieuws

Maarten