Continuïteit gewaarbord met Rozets Raad van Advies 

Continuïteit gewaarbord met Rozets Raad van Advies 

Sinds begin juli heeft Rozet naast de Raad van Toezicht een Raad van Advies. Twee leden van deze raad, Barth van Eeten en Rob van Wuijtswinkel zijn al eerder door de Raad van Toezicht aangesteld als adviseurs. Het derde lid, Josan Meijers, sloot zich daar afgelopen maart bij aan. Met hun kennis van het ambtelijke en politieke domein zijn ze een belangrijke aanvulling voor de organisatie Rozet. 

Foto: Rens Plaschek 

Waar de Raad van Toezicht adviseert en toeziet op goed bestuur, heeft de Raad van Advies vooral een adviserende rol. De voorzitter van de Raad van Toezicht, Arie de Vries, licht de functie van de adviesraad toe. “Rozet is een organisatie die gesubsidieerd wordt door de gemeentelijke en provinciale overheid. Dan is het van belang om de politieke en gemeentelijke context goed te kennen. Voor een deel zit dat in de Raad van Toezicht, maar voor een belangrijk deel nu ook bij de Raad van Advies.”  

Drie leden

De drie leden geven gevraagd én ongevraagd advies over allerlei thema’s die Rozet aangaan. Ze hebben bestuurlijke ervaring met taal, kunst en/of erfgoed in de brede zin. Voorzitter Barth van Eeten heeft een lange staat van dienst in de politiek: onder andere als wethouder in gemeente Arnhem, Lingewaard en Rhenen. Rob van Wuijtswinkel is al jarenlang actief binnen de directie van gemeentes, als gemeentesecretaris van Arnhem en tegenwoordig gemeente Altena. Josan Meijers werkte als bestuurder bij de provincie en is momenteel waarnemend burgemeester van Buren.  

Taak van Raad van Advies

De Raad van Advies heeft niet alleen een adviserende rol. De Raad van Toezicht en bestuurder Jenny Doest hebben besloten om de bijzondere collectie erfgoed van Rozet in een aparte stichting onder te brengen. Het gaat bijvoorbeeld om oude manuscripten en de Atlas van Blaeu die in het Erfgoedcentrum te zien zijn, maar ook belangwekkende digitale bestanden en videobanden. Met het aanstellen van de Raad van Advies is het duurzaam voortbestaan van de collectie erfgoed van Rozet tot in de puntjes geregeld. Stichting Rozet en Stichting Oud en Bijzonder Bezit zijn één personele unie, met dezelfde Raad van Toezicht en bestuurder, maar de Raad van Advies neemt waar, als toezichthouders en bestuurder niet bij machte zijn hun taken uit te oefenen. In dat uitzonderlijke geval zorgt de Raad van Advies voor continuïteit. “Mocht de functie van Rozet veranderen, omdat er bijvoorbeeld meer of minder subsidie is, of als de Stichting Rozet onverhoopt failliet gaat, kan de erfgoedcollectie van Rozet daar niet in worden meegetrokken. We willen voorkomen dat het ‘Bijzonder bezit’ in handen valt van derden. Het moet duurzaam ter beschikking blijven voor de samenleving”, legt Arie de Vries uit.  

Governance Code

Met de juridische fusie per 1 januari 2022 geeft Rozet verder vorm aan de governance code, oftewel de normen voor goed bestuur. “De Raad van Advies is een waardevolle toevoeging die Rozet op allerlei manieren kan bijstaan. Hiermee werken we verder aan onze missie om met taal, kunst en erfgoed bij te dragen aan de persoonlijke en collectieve ontwikkeling van alle Arnhemmers”, aldus Arie de Vries. 

Meer Arnhem nieuws 

Maarten