Arnhem gaat maximaal 160 kwaliteits-flexwoningen bouwen op het Merwedeterrein.

Arnhem gaat maximaal 160 kwaliteits-flexwoningen bouwen op het Merwedeterrein.

Samen met twee woningcorporaties wil Arnhem maximaal 160 kwaliteits-flexwoningen van permanente kwaliteit op het Merwedeterrein bouwen. Alle woningen zijn bedoeld voor spoedzoekers: de helft middenhuur en de helft sociale huur, waarvan 50 woningen voor statushouders. Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat, worden de eerste woningen in december 2023 opgeleverd. Na 10 jaar worden de woningen verplaatst naar een andere, nader te bepalen locatie in Arnhem. Vandaag werd bekend dat het Rijk dit project financieel ondersteunt met 1,7 miljoen euro.

Paul Smeulders, wethouder wonen: β€œDe wooncrisis dwingt ons om op alle manieren te kijken hoe we Arnhemmers een fatsoenlijke en betaalbare woning kunnen aanbieden. Als we kiezen voor de optie flexwonen, dan willen we dat deze een permanente kwaliteit hebben en verplaatsbaar zijn. Zo zorgen we ervoor dat de mensen die er wonen een hoogwaardig huis hebben en is het duurzaam omdat we de woningen later ergens anders permanent kunnen plaatsen.”

Sociale woningen tijdens de wooncrisis

De wooncrisis vraagt om een omslag waarbij voor wonen niet langer het recht van de sterkste geldt. Deze woningen zijn bedoeld voor mensen die de afgelopen jaren flink gebukt hebben moeten gaan onder de wooncrisis en te vaak tussen wal en schip vielen.

Bovendien wil Arnhem als gastvrije stad de vluchtelingen met verblijfsstatus huisvesten die aan Arnhem worden toegewezen. Deze 50 extra woningen helpen enorm om ook in 2023 aan de flink verhoogde wettelijke verplichting te voldoen.

Samenwerken met woningcorporaties

De gemeente wil de woningen samen met de woningcorporaties Vivare en Volkshuisvesting bouwen. De eerste woningen zijn waarschijnlijk in december 2023 klaar. De rijksoverheid heeft hiervoor 1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen.

Tijdelijkheid verkort

Ten opzichte van de eerdere plannen, is de termijn waarop dat de tijdelijke woningen op het Merwedeterrein blijven staan verkort. Eerder was er sprake van een periode van 15 jaar, nu wordt er uitgegaan van een periode van 10 jaar. Deze periode heeft te maken met de ontwikkelingen in de Spoorzone Arnhem Oost en mogelijke aanpassing van de spoorlijnen die rond het Merwedeterrein lopen.

Het Merwedeterrein

De woningen zullen worden gebouwd op de plek waar de kunstenaars van KW37 nu tijdelijk zitten. Ook woont er iemand illegaal op het terrein, deze persoon is verzocht zich te verwijderen. De zoektocht naar een nieuwe plek voor KW37 loopt nog altijd. Omdat er weinig geschikte plekken voor de kunstenaars zijn, wordt er voorlopig van uitgegaan dat KW37 een plek houdt op hun huidige plek op het Merwedeterrein. Het zuidelijk deel van het terrein blijft voor de kunstenaars beschikbaar, de tijdelijke woningen komen op het andere deel van het Merwedeterrein. Op donderdag 15 december ging wethouder Smeulders in gesprek met de omwonenden.

Meer Arnhem nieuws

Maarten